หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟักหม่น
อักษรล้านนา
ฟักฯห่฿มฯร
เทียบอักษรไทย
[ฟักหม่น]
ความหมาย

น.ฟักเขียว - ไม้เถาเลื้อยตระกูลแตง ลำต้นสีเขียวมีขนปกคลุม แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ใบหยาบมีสีเขียวเป็นหยัก ขอบใบแยกเป็น ๕-๗ แฉก ดอกสีเหลือง ผลทรงกลมเรียวยาว เปลือกเรียบแข็งสีเขียว เนื้อในสีขาวนวล เนื้อแน่น ฉ่ำน้ำ มีเมล็ดสีขาวออกเหลืองอยู่ภายในจำนวนมาก บริโภคได้ทั้งผลอ่อนและผลแก่ เมล็ดในอุดมด้วยน้ำมันและโปรตีน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักหม่น (ฟักฯห่฿มฯร)