หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟักหน่อม
อักษรล้านนา
ฟักฯห่นฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[ฟักหน่อม]
ความหมาย

น.ผลฟักที่กำลังพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักหน่อม (ฟักฯห่นฯอฯม)