หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟักย่อยฟักยำ
อักษรล้านนา
ฟักฯย่อฯยฯฟักฯยำ
เทียบอักษรไทย
[ฟักย่อยฟักยำ]
ความหมาย

ก.สับให้ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักย่อยฟักยำ (ฟักฯย่อฯยฯฟักฯยำ)