หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟักกิ้ง
อักษรล้านนา
ฟักฯกิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ฟักกลิ้ง]
ความหมาย

น.ฟักเขียวชนิดกลม ซึ่งผลของฟักเขียว (บ่าฟักหม่น) มีรูปกลมยาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักกิ้ง (ฟักฯกิ้ลฯง)