หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟัก
อักษรล้านนา
ฟักฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟัก]
ความหมาย

น.ฟัก - ชื่อไม้เถา ผลรูปกลมหรือรี ผลอ่อนมีขนปกคลุม เมื่อแก่ผิวแข็งมีนวลขาวเคลือบ เนื้อผลสีขาว กินได้ มีหลายพันธุ์ เช่น ฟักขาว ฟักเขียว ก๑.สับ,สับให้ละเอียด เช่น ฟักปลา ฟักเนื้อ ก๒.กกไข่หรือทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้ออกเป็นตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟัก (ฟักฯ)