หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟะ - ฟะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ฟ]
ความหมาย

ฟ (ฟะ) เป็นอักษรต่ำ เทียบตัว "ฟ" ออกเสียงเป็น ฟŽะ มีพื้นเสียงเท่ากับอักษร "ฟ" ใช้เป็นพยัญชนะต้น และตัวสะกดในแม่กบ ในคำที่มาจากภาษาต่างประเทศบางคำ เช่น ค้อฟฟี่ (coffee) - กาแฟ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟะ - ฟะ (ฟ)