หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟอนหากำเก่า
อักษรล้านนา
ฟอฯรหาคำฯเกั่า
เทียบอักษรไทย
[ฟอนหาคำเก่า]
ความหมาย

ก.ขุดคุ้ยหาเรื่องในอดีต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอนหากำเก่า (ฟอฯรหาคำฯเกั่า)