หน้าหลัก
ฟอนหากำเก่า
ฟอฯรหาคำฯเกั่า
[ฟอนหาคำเก่า]

ก.ขุดคุ้ยหาเรื่องในอดีต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอนหากำเก่า (ฟอฯรหาคำฯเกั่า)