หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟองน้ำ
อักษรล้านนา
ฟอฯงนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟองน้ำ]
ความหมาย

น๑.ต่อมน้ำที่ผุดหรือปุดขึ้นเป็นรูปโป่งๆ น๒.ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกหนึ่งมีเนื้อเยื่อเป็นรูพรุนและอ่อนนุ่ม น๓.วัสดุสังเคราะห์ที่ทำเลียนแบบฟองน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้ทำความสะอาด หรือใช้รองสิ่งของป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟองน้ำ (ฟอฯงนาฯ)