หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟอง
อักษรล้านนา
ฟอฯง
เทียบอักษรไทย
[ฟอง]
ความหมาย

น๑.สิ่งที่มีลักษณะกลม เช่น ต่อมน้ำที่มีอากาศอยู่ข้างในผุดขึ้นเป็นรูปโป่งๆ น๒.ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกหนึ่ง น๓.กระแส,คลื่น,เปลว,ลำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอง (ฟอฯง)