หน้าหลัก
ฟอกเงิน
ฟอฯกเงินฯ
[ฟอกเงิน]

ก.นำเงินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมาย มาผ่านกิจการทางพาณิชย์ที่ถูกกฎหมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอกเงิน (ฟอฯกเงินฯ)