หน้าหลัก
ฟอก
ฟอฯก
[ฟอก]

ก.ทำให้สะอาด,ทำให้นุ่ม,ทำให้หมดจด เช่น ฟอกตัว ฟอกผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอก (ฟอฯก)