หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟกจ๊ำดำเขียว
อักษรล้านนา
ฟ฿กฯช้ำดำขยฯว
เทียบอักษรไทย
[ฟกช้ำดำเขียว]
ความหมาย

ว.ฟกช้ำดำเขียว - บวมช้ำตามร่างกายเนื่องจากถูกตี ถูกต่อย หรือกระทบกระแทกกับของแข็งอย่างแรง เป็นต้น มักมีอาการปวดแสบปวดร้อน และมักมีสีม่วงอมเขียวเป็นจ้ำๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟกจ๊ำดำเขียว (ฟ฿กฯช้ำดำขยฯว)