หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พ้าย
อักษรล้านนา
ระฯพ้ายฯ,ภ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[พร้าย,ภ้าย]
ความหมาย

น.ไพ่ - อุปกรณ์เล่นการพนันอย่างหนึ่ง ทำด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุชนิดอื่น เช่น ไม้ งาช้าง พลาสติก เป็นต้น เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ้าย (ระฯพ้ายฯ,ภ้ายฯ)