หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ้าง๊อก
อักษรล้านนา
ระฯพ้างัอฯก
เทียบอักษรไทย
[พร้าง็อก]
ความหมาย

น.มีดขนาดใหญ่ ปลายมีดง้มหรืองอไปด้านหน้า เหมาะสำหรับดายหญ้า หรือฟันสิ่งกีดขวางเวลาเดินทางเข้าป่า; มีดง๊ก,พ้าง๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ้าง๊อก (ระฯพ้างัอฯก)