หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ้า
อักษรล้านนา
ระฯพ้า
เทียบอักษรไทย
[พร้า]
ความหมาย

น.มีด,มีดขนาดใหญ่; ถ้าเป็นมีดขนาดเล็ก ไม่เรียกพร้า แต่เรียกมีด...ตามด้วยลักษณะการใช้งานของมีด เช่น มีดจั๋กตอก มีดซุย มีดเหลา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ้า (ระฯพ้า)