หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ้อย
อักษรล้านนา
ระฯพ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พร้อย]
ความหมาย

ว.พร้อย - ประทั่วไป,ลายเป็นจุดหรือประปราย เช่น แมวพ้อย-แมวพร้อย แมวที่มีสีเป็นจุดประปราย; ภ้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ้อย (ระฯพ้อฯยฯ)