หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พ่ำว่า
อักษรล้านนา
ฯระฯพาว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[พร่ำว่า]
ความหมาย

ว.กล่าวกันว่า,ได้แก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่ำว่า (ฯระฯพาว่าฯ)