หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พ่ำ
อักษรล้านนา
ฯระฯพา
เทียบอักษรไทย
[พร่ำ]
ความหมาย

ก.พรรณนา,ให้รายละเอียด,เรียกขาน ว.ทั้งหมด,เนืองๆ,เสมอๆ,พร้อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่ำ (ฯระฯพา)