หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พ่ายเขี้ยว
อักษรล้านนา
ระฯพ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[พร่ายเขี้ยว]
ความหมาย

ว.เข็ดฟัน - เข็๋ดเขี้ยว,อ่อนเขี้ยว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่ายเขี้ยว (ระฯพ่ายฯ)