หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ่ายตี๋นพ่ายมือ
อักษรล้านนา
ระฯพ่ายฯตีนฯระฯพ่ายฯมื
เทียบอักษรไทย
[พร่ายตีนพร่ายมือ]
ความหมาย

ว.มืออ่อนตีนอ่อนไม่สามารถหยิบจับอะไรได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่ายตี๋นพ่ายมือ (ระฯพ่ายฯตีนฯระฯพ่ายฯมื)