หน้าหลัก
พ่าย
ระฯพ่ายฯ
[พร่าย]

ก.รุ่ยออก,หลุดออก, หมด สภาพ การใช้งาน, อ่อนแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่าย (ระฯพ่ายฯ)