หน้าหลัก
พ่านหย้าน
พ่านหย้าน
ระฯพ่านฯอยฯานฯ
[พร่านอฺย้าน]

ก.พรั่นพรึง, นึกหวาดหวั่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่านหย้าน (ระฯพ่านฯอยฯานฯ)