หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ่านหย้าน
อักษรล้านนา
ระฯพ่านฯอยฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[พร่านอฺย้าน]
ความหมาย

ก.พรั่นพรึง, นึกหวาดหวั่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่านหย้าน (ระฯพ่านฯอยฯานฯ)