หน้าหลัก
พ่าน
ระฯพ่านฯ
[พร่าน]

ก.พรั่น - รู้สึกหวั่นกลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่าน (ระฯพ่านฯ)