หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ่าน
อักษรล้านนา
ระฯพ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[พร่าน]
ความหมาย

ก.พรั่น - รู้สึกหวั่นกลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่าน (ระฯพ่านฯ)