หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ่อย
อักษรล้านนา
ระฯพ่อฯยฯ,ภ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พร่อย,ภ่อย]
ความหมาย

ว.พร่องไป,ขาดวิ่นไป,คร่ำคร่า,บิ่นหักไปทีละน้อย,ร่อยหรอ,เสื่อมค่า; ฮ่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่อย (ระฯพ่อฯยฯ,ภ่อฯยฯ)