หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ่อง
อักษรล้านนา
ระฯพ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[พร่อง]
ความหมาย

ว.บางสิ่ง,บางคน,บางส่วน, ไม่เต็มจำนวนที่กำหนด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่อง (ระฯพ่อฯง)