หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ่วมกิ๋นพ่วมตาน
อักษรล้านนา
ระฯพ่วฯมกินฯระฯพ่วฯมทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[พร่วมกินพร่วมทาน]
ความหมาย

ก.ทำบุญร่วมกัน; ฮ่วมกิ๋นฮ่วมตาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่วมกิ๋นพ่วมตาน (ระฯพ่วฯมกินฯระฯพ่วฯมทาฯนฯ)