หน้าหลัก
พ่วมกั๋น
ระฯพ่วฯมกันฯ
[พร่วมกัน]

ว.ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน,ทันกัน; ฮ่วมกั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่วมกั๋น (ระฯพ่วฯมกันฯ)