หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ่วม
อักษรล้านนา
ระฯพ่วฯม
เทียบอักษรไทย
[พร่วม]
ความหมาย

ว.ร่วม,พร้อมเพรียง,ทันกัน; พุ่ม,ฮ่วม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ่วม (ระฯพ่วฯม)