หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พูกนี้
อักษรล้านนา
ระฯพูกนี้
เทียบอักษรไทย
[พรูกนี้]
ความหมาย

น.พรุ่งนี้,วันพรุ่งนี้,วันรุ่งขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พูกนี้ (ระฯพูกนี้)