หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พูก
อักษรล้านนา
ระฯพูก
เทียบอักษรไทย
[พรูก]
ความหมาย

น.พรุ่ง - วันถัดจากวันนี้ไปข้างหน้าอีกหนึ่งวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พูก (ระฯพูก)