หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พุ้ย
อักษรล้านนา
ระฯพุ้
เทียบอักษรไทย
[พรุ้ย]
ความหมาย

ว.ลายเป็นจุด,มอมแมม; ภุ้ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุ้ย (ระฯพุ้)