หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พุ่ยลั้งๆ
อักษรล้านนา
ระฯพุ่ลั้งฯๆ
เทียบอักษรไทย
[พรุ่ยลั้งๆ]
ความหมาย

ว.ยุ่ยมาก,ไม่จับติดกันเลย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุ่ยลั้งๆ (ระฯพุ่ลั้งฯๆ)