หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พุ่ย
อักษรล้านนา
ระฯพุ่
เทียบอักษรไทย
[พรุ่ย]
ความหมาย

ว.ยุ่ย,ร่วน,ซุย,ไม่จับกันแน่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุ่ย (ระฯพุ่)