หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พุ่มเตียน
อักษรล้านนา
พุ่มทยฯร
เทียบอักษรไทย
[พุ่มเทียน]
ความหมาย

น.พุ่มเทียน - พุ่มดอกไม้ถวายพระที่ใช้ขี้ผึ้งหล่อเป็นรูป ดอกไม้ เช่นดอกกุหลาบ นำไปติดตามลวดลายบนโครงกระดาษรูปพุ่มแทนดอกไม้สด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุ่มเตียน (พุ่มทยฯร)