หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พุ่มดอกไม้
อักษรล้านนา
พุ่มดอฯกไม้
เทียบอักษรไทย
[พุ่มดอกไม้]
ความหมาย

น.ดอกไม้ที่จัดบนพานสำหรับเป็นเครื่องบูชา มีรูปอย่างดอกบัวตูม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุ่มดอกไม้ (พุ่มดอฯกไม้)