หน้าหลัก
พุ่ม
พุ่ม
[พุ่ม]

ว.ลักษณะของต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านในระดับต่ำเป็นรูปทรงเกือบกลม,สิ่งที่มีทรวดทรงอย่างดอกบัวตูม เช่น พานพุ่ม

พุ่ม
ระฯพุ่ม
[พรุ่ม]

ว.พร้อมกัน,เวลาเดียวกัน; พ่วม ก็ว่า เช่น ไปพ่วมกั๋น - ไปพร้อมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุ่ม (ระฯพุ่ม)