หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พุมพู้
อักษรล้านนา
ระฯพุมภู้
เทียบอักษรไทย
[พรุมภู้]
ความหมาย

ว.ยาวและดก ใช้แก่ขน เช่น หมุยกางพุมพู้ - เครายาวและดก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุมพู้ (ระฯพุมภู้)