หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พี้
อักษรล้านนา
ฯระฯพิ้
เทียบอักษรไทย
[พริ้]
ความหมาย

ว.นี้,ที่นี้,สิ่งนี้,แบบนี้,อย่างนี้; ภี้,เพร้,เภ้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พี้ (ฯระฯพิ้)