หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พิ้ง
อักษรล้านนา
ฯระฯพิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[พริ้ง]
ความหมาย

น.แมงหวี่ - เรียกแมงหวี่ว่า แมงพิ้ง: ดู...แมงพิ้ง

ออกเสียงล้านนา
แมงพิ้ง
อักษรล้านนา
แมงฯระฯพิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[แมงพริ้ง]
ความหมาย

น.แมลงหวี่ -แมลงมีปีก ตัวเล็กขนาด ๑.๕-๒.๕ มิลลิเมตร ชอบตอมคนหรือสัตว์ บางชนิดตัวโตกว่าอย่างแรก มักพบตามพืชผักหรือผลไม้เน่าเปื่อยต่างๆ; แมงหมี่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิ้ง (ฯระฯพิ้งฯ)