หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พิ่ว
อักษรล้านนา
ฯระฯพิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[พริ่ว]
ความหมาย

ว.ใช้ประกอบคำว่า หนิม แปลว่า นิ่ง, อยู่กับที่,ไม่เคลื่อนที่ เป็น หนิมพิ่ว หมายถึง นิ่งไม่กระดุกกระดิกเลย เช่น ยืนหนิมพิ่ว - ยืนไม่กระดุกกระดิกอย่างตุ๊กตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิ่ว (ฯระฯพิ่วฯ)