หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พิง
อักษรล้านนา
ฯระฯพิงฯ
เทียบอักษรไทย
[พริง]
ความหมาย

ก.อาการที่ใช้สิ่งบางๆ ปิ้งไฟหรือ ถ่านไฟในระยะห่างพอสมควร พลิกกลับไปมาเพื่อให้สุก หรือเกรียม เช่น พิงน้ำหนัง,พิงพิกแห้ง เป็นต้น ฮิง,ฮิงไฟ,แอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิง (ฯระฯพิงฯ)