หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พิกแมงดา
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯแมงฯดา
เทียบอักษรไทย
[พริกแมงดา]
ความหมาย

น.น้ำพริกแมงดา - น้ำพริกที่มีลักษณะค่อนข้างข้นถึงแห้ง ส่วนประกอบได้แก่ พริกขี้หนูสวน หอมแดง กระเทียม เนื้อปลาทูนึ่งแกะก้าง กุ้งแห้ง กะปิหมกไฟ และสำคัญที่สุดคือ "แมงดาตัวผู้ที่มีกลิ่นหอมฉุนๆ" โขลกรวมกันให้ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกแมงดา (ฯระฯพิกฯแมงฯดา)