หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พิกแต้
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯแต้
เทียบอักษรไทย
[พริกแต้]
ความหมาย

ดู...พริกแด้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกแต้ (ฯระฯพิกฯแต้)