หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พิกแดง
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[พริกแดง]
ความหมาย

น.พริกแดง - พริกแก่ที่มีสีแดง,น้ำพริกแดง น้ำพริกที่ใช้พริกแห้ง กระเทียม เกลือ กะปิปิ้งไฟ เติมปลาย่างก็ได้ โขลกให้ละเอียด อาจชูรสด้วยการเติมน้ำมะกอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกแดง (ฯระฯพิกฯแดงฯ)