หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พิกอยวก
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯหยฯอฯก
เทียบอักษรไทย
[พริกหยวก]
ความหมาย

น.พริกชนิดหนึ่ง ผลโต สีขาวนวล รสไม่ค่อยเผ็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกอยวก (ฯระฯพิกฯหยฯอฯก)