หน้าหลัก
พิกอยวก
ฯระฯพิกฯหยฯอฯก
[พริกหยวก]

น.พริกชนิดหนึ่ง ผลโต สีขาวนวล รสไม่ค่อยเผ็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกอยวก (ฯระฯพิกฯหยฯอฯก)