หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พิกหนุ่ม
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯหุ่ม
เทียบอักษรไทย
[พริกหนุ่ม]
ความหมาย

น.พริกหนุ่ม - คือพริกชนิดหนึ่ง เม็ดใหญ่เรียวยาว ลักษณะคล้ายพริกชี้ฟ้า แต่มีสีเขียวอ่อนคล้ายพริกหยวก มีขนาดเล็กกว่าพริกหยวก บ้างเรียกพริกหอม เป็นพริกที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกชนิดอื่นๆ นิยมใช้พริกหนุ่มในการปรุงอาหารทั่วไป โดยเฉพาะใช้ทำ ''น้ำพริกหนุ่ม'' นอกเหนือจากการใช้ ''พริกหนุ่ม'' มาทำเป็น ''น้ำพริกหนุ่ม'' แล้ว ยังมีการใช้พริกสายพันธุ์อื่นๆ มาทำเป็นน้ำพริกหนุ่มด้วย เช่น พริกชี้ฟ้า พริกหยวก และพริกจักรพรรดิ์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกหนุ่ม (ฯระฯพิกฯหุ่ม)