หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พิกน้อย
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯน้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พริกน้อย]
ความหมาย

น.พริกไทย - ไม้เถาเลื้อย เจริญในแนวดิ่ง สูงประมาณ ๕ เมตร ลำต้นเป็นข้อปล้อง ลำต้นมีรากฝอยเพื่อใช้ยึดเกาะ ใบใหญ่สีเขียวสดคล้ายใบพลู ดอกออกเป็นช่อสีขาวแกมเขียว ผลกลมเล็กๆเป็นพวง ผลมีรสเผ็ดร้อนใช้ปรุงอาหารและทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกน้อย (ฯระฯพิกฯน้อฯยฯ)