หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พิกดำ
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯดำ
เทียบอักษรไทย
[พริกดำ]
ความหมาย

น.พริกแห้งปิ้งไฟให้เกรียมโขลกกับเกลือให้ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกดำ (ฯระฯพิกฯดำ)