หน้าหลัก
พานแว่นฟ้า
ภานฯแว่นฯฟ้า
[ภานแว่นฟ้า]

น.พานที่ซ้อนกันสองชั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองใบบนเป็นพานทรงสูง ซ้อน กันอยู่ มีขนาดเล็กกว่าใบล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พานแว่นฟ้า (ภานฯแว่นฯฟ้า)