หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พาน
อักษรล้านนา
ฯระฯพานฯ
เทียบอักษรไทย
[พราน]
ความหมาย

น.นายพราน - ผู้มีอาชีพล่าสัตว์,ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์,ผู้ชำนาญป่า เช่นพรานล่าเนื้อ

ออกเสียงล้านนา
พาน
อักษรล้านนา
ภานฯ
เทียบอักษรไทย
[ภาน]
ความหมาย

น.พาน - ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด หลายรูปทรง เช่น พานดอกไม้ พานแว่นฟ้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พาน (ภานฯ)