หน้าหลัก
พาน
ฯระฯพานฯ
[พราน]

น.นายพราน - ผู้มีอาชีพล่าสัตว์,ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์,ผู้ชำนาญป่า เช่นพรานล่าเนื้อ

พาน
ภานฯ
[ภาน]

น.พาน - ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด หลายรูปทรง เช่น พานดอกไม้ พานแว่นฟ้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พาน (ภานฯ)